Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2017

GRANT DLA SENIORÓW OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA DLA MIESZKAŃCÓW RADOMIA W 2017

WSPÓŁPRACA:

Instytut Języków Obcych Language College
Europejskie Centrum Edukacji – Placówka Kształcenia Ustawicznego- warsztaty -pogadanki-kursy- zajęcia artystyczne dla seniorów

I Radomski Dzień Seniora