DONACJA

hand-1549132_960_720

Zostań donatorem i wesprzyj działania oraz projekty edukacyjne i społeczne.

Kim jest donator?

Donator to osoba, która ofiarowuje wsparcie finansowe lub rzeczowe organizacji społecznej.

Donator to osoba, która ma serce społecznika, ale nie dysponuje wolnym czasem, żeby osobiście włączać się w działania organizacji pozarządowej. Może jednak wesprzeć organizację finansowo lub rzeczowo.

Donator to osoba, która chce mieć wpływ na budowanie kreatywnej, wyrównującej szanse, innowacyjnej edukacji zarówno dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych.

Nasze Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową. Nie prowadzimy działalności gospodarczej. Środki finansowe w postaci składek członkowskich, darowizn, dotacji publicznych i grantów tworzą fundusz na rzecz różnych grup społecznych, które otrzymują od nas wsparcie o charakterze edukacyjnym i społecznym. Dzieci i młodzież, seniorzy, osoby wykluczone społecznie, wolontariusze to grupy beneficjentów korzystających z naszych projektów, warsztatów, programów. Grupy te otrzymują produkty edukacyjne bezpłatnie.

Nasze Stowarzyszenie zgodnie z polskim prawem prowadzi działalność jawną i transparentną zarówno w zakresie swoich działań merytorycznych jak i finansowych. Sprawozdania finansowe zamieszczane są na stronie internetowej naszej organizacji.

Kto może nas wesprzeć?

Osoby fizyczne, które zechcą wspomóc naszą działalność i dokonają wpłaty darowizny na nasze konto bankowe. Kwotę donacji (darowizna na cele statutowe stowarzyszenia) osoba fizyczna może odliczyć od swojego dochodu – jest to kwota nie większa niż 6% od uzyskanego dochodu.

Osoby prawne kwotę donacji mogą odliczyć od podstawy opodatkowania w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.

Jeśli Pani , Pan , Firma uznacie, że hasło : ,,Mądrzy ludzie podejmują mądre decyzje” prosimy, wesprzyjcie nasze działania edukacyjne, w których przekazujemy wiedzę, kształcimy postawy społeczne i obywatelskie.

Osoby fizyczne i prawne mogą przekazać dowolną kwotę na rzecz stowarzyszenia dokonując przelewu na konto naszej organizacji pozarządowej :

Instytut Rozwoju Edukacji i Społeczeństwa Obywatelskiego

26-600 Radom, ul. Traugutta 34

Bank PKO SA O/Radom

07 1240 5703 1111 0010 6319 1911

tytułem: ,,darowizna na cele statutowe stowarzyszenia”

Serdecznie dziękujemy w imieniu członków stowarzyszenia oraz naszych beneficjentów.