EDUKACJA DLA SENIORÓW

AKTYWNY UNIWERSYTET EDUKACYJNY DLA SENIORÓW

włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego;

• aktywizację intelektualną, psychiczną i fizyczną słuchaczy;

• prowadzenie obserwacji i badań naukowych;

• opracowanie metod dalszej edukacji osób starszych;

OFERTA ZAJĘĆ

f1c28-WP_20150610_008--Large-ARTYSTYCZNYCH I PLASTYCZNYCH

 zapraszamy osoby 50+ 

Rękodzieło (m.in. , decoupage, wiklina papierowa) – skierowane do osób, których stan zdrowia nie pozwala na uczestniczenie w aktywnościach fizycznych, a którzy chcą rozwijać sprawność rąk i dłoni oraz koordynację ruchową
realizacja Programu Edukacyjnego-Kreatywni Zakręceni 50+  –  warsztaty plastyczne  i  artystyczne ” Chodź pomaluj mój świat” – sala nr 1

zapisy tel: 735767676

Bank PeKO SA O/Radom

07 1240 5703 1111 0010 6319 1911

tytułem: ,,Program Edukacyjny – Kreatywni Zakręceni 50+ ( 30 zł/os)


plakat-A3_1OFERTA ZAJĘĆ

JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 zapraszamy osoby 50+

Język angielski – skierowany do osób, które chcą zdobyć umiejętności związane z posługiwaniem się językiem obcym, co pozwoli im na zwiększenie aktywności
realizacja Programu Edukacyjnego- English 50+ –  warsztaty języka angielskiego – sala nr A

zapisy tel: 735767676

Bank PeKO SA O/Radom

07 1240 5703 1111 0010 6319 1911

tytułem: ,,Program Edukacyjny – English 50+ ( 6 zł za godzinę/os)

zakres zapamiętywania i technik pamięciowych pod kątem uczenia się języka obcego, komunikacji i przełamywania lęków związanych z podróżą i zachęcających do podjęcia wysiłku związanego z nauką języków obcych oraz podróżowaniem


OFERTA ZAJĘĆ

ososby-dojrzale-polecajaseminarium z zakresu wiedzy obywatelskiej

 zapraszamy osoby 50+

seminarium skierowane do osób, które chcą zdobyć umiejętności związane z prawem seniorów w Samorządzie Terytorialnym , co pozwoli im na zwiększenie aktywności
realizacja Programu Seniorzy a JST –  seminarium – sala nr A

zapisy tel: 735767676

Bank PeKO SA O/Radom

07 1240 5703 1111 0010 6319 1911

tytułem:  Programu Seniorzy a JST –  seminarium ( 10 zł za godzinę/os)

 


z13673009IF,Cwiczenia--zaprogramuj-mozg-na-sukcesOFERTA ZAJĘĆ

warsztaty z zakresu metod pamięci

zapraszamy osoby 50+

warsztaty skierowane do osób, które chcą zdobyć umiejętności związane z treningiem pamięci , co pozwoli im na zwiększenie aktywności
realizacja “Programu Traning Pamięci- Fitnes Mózgu “– sala nr A

zapisy tel: 735767676

Bank PeKO SA O/Radom

07 1240 5703 1111 0010 6319 1911

tytułem:  Programu Trening Pamięci –  Fitnes Mózgu warsztaty ( 10 zł za godzinę/os)