PODZIĘKOWANIA

Składam podziękowania Wiceprezydentowi Jerzemu Zawodnikowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej za udział w podsumowaniu projektu finansowanego w całości przez Gminę Miasta Radom, wszystkim uczestnikom projektu dzieciom ze Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów, nauczycielom za bardzo rzetelne przeprowadzenie zajęć oraz warsztatów a także Dyrektorom za współpracę podczas realizacji tego projektu.

Prezes Zarządu
Anna Maciejewska