SPRAWOZDANIE ROCZNE

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 

W dniu 30 czerwca 2016 roku zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Instytut Rozwoju Edukacji i Społeczeństwa Obywatelskiego za rok 2015.

CCF20160905_00000          CCF20160905_00001