Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 2017

GRANT DLA SZKÓŁ Z MIASTA RADOM-Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

WSPÓŁPRACA:

Instytut Języków Obcych Language College
Europejskie Centrum Edukacji – Placówka Kształcenia Ustawicznego- warsztaty -pogadanki-kursy- zajęcia artystyczne dla seniorów

ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ GRANTU FINANSOWANEGO PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOM

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
zadanie publiczne: „Prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach obejmujących problematykę narkomanii”

Konkurs – KAŻDY KROK MA ZNACZENIE

ZAJĘCIA SPORTOWE – II EDYCJA SPORT NAJLEPSZYM DOPALACZEM