OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA DLA MIESZKAŃCÓW RADOMIA 2017

ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ GRANTU FINANSOWANEGO PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOM

Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia 2017

TERMIN: 1 CZERWCA -31 GRUDZIEŃ 2017

UCZESTNICY: 50+

Rekrutacja : czerwiec

Promocja projektu: Głównymi działaniami informującymi o projekcie i jego ofercie będzie bezpośrednie powiadomienie Klubów Seniora, UTW, Związek Emerytów.

Seminarium: „Seminarium ochrony i promocji zdrowia”Działanie realizowane będzie poprzez : udział w seminariach o tematyce rehabilitacji, diabetologii prowadzonych przez specjalistów lekarzy.  Seminarium odbędzie się z udziałem respondentów. Ilość 20 uczestników (15K/5M)

Seminarium: „Seminarium ochrony zdrowia- Moja twarz 50+”   Zajęcia mają na celu  wzrostu samooceny osób 50+. Ilość uczestników 15 (12K i 3M)

 

Zajęcia aktywności fizycznej:
Zajęcia ochrony zdrowia – „Gimnastyka taneczno-ruchowa” 

„Zumba 50+”
„Sprawne stawy- Proste plecy” Ilość uczestników 20 (15K i 5M)

ZAPISY NR TEL: 735 76 76 77 – ZAJĘCIA BEZPŁATNE

PRZYJDŹCIE NA HERBATKĘ I POGADAJMY O TYM CO WAŻNE

PREZES ZARZĄDU

ANNA MACIEJEWSKA