REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2018- zakończono

Nasze stowarzyszenie realizuje zadanie publiczne finansowane przez Gminę Miasta Radomia.
działania realizowane od 1 kwietnia 2018 r

  • zajęcia aktywności fizycznej na basenie
  • warsztaty profilaktyczne
  • zajęcia artystyczne

w  zadaniu wzięli udział seniorzy z Klubu Seniora przy Parafii Miłosierdzia Bożego, Klubu Seniora  MOPS

w listopadzie realizujemy zajęcia artystyczne  ramach Akademii Seniora.

Zajęcia odbywają się w Centrum Aktywności Seniora ul. Moniuszki 1