REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2018- zakończono

Nasze stowarzyszenie realizuje zadanie publiczne finansowane przez Gminę Miasta Radomia.
działania realizowane od 1 kwietnia 2018 r

  • zajęcia aktywności fizycznej na basenie
  • warsztaty profilaktyczne
  • zajęcia artystyczne

w  zadaniu wzięli udział seniorzy z Klubu Seniora przy Parafii Miłosierdzia Bożego, Klubu Seniora  MOPS

w listopadzie realizujemy zajęcia artystyczne  ramach Akademii Seniora.

Zajęcia odbywają się w Centrum Aktywności Seniora ul. Moniuszki 1

INFORMACJA ZARZĄDU

ROK SZKOLNY 2019/2020

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

PARLAMENT EUROPEJSKI DLA NGO-LOBBING

Przetłumacz stronę:

ZOSTAŃ AMBASADOREM EDUKACJI

WSPIERAJ DZIECI W AKADEMII MONTESSORI ZOSTAŃ AMBASADOREM 

PRZEKAŻ
100 – 500 zł
Bank Pekao SA O/Radom
07 1240 5703 1111 0010 6319 1911

tytułem:  ambasador edukacji

Liczba odwiedzin:

0064980
Visit Today : 40
This Month : 951

Archiwa