PROJEKT GMINNY 2016 ROK PSP-PG- PROFILAKTYKA

 

Cel główncropped-LOGO-Stowarzyszenie.pngy projektu: Ograniczenie czynników zagrażających prawidłowemu rozwojowi młodego człowieka, w tym przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom w środowiskach młodzieżowych.

Odbiorcami programu  warsztatowego są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów- dzieci klas III-IV szkoły podstawowej; uczniowie klas I-III szkoły gimnazjalnej.

admin-ajax

Projekt realizują: Publiczna Szkoła Podstawowa  13 ; 28  ; Publiczne Gimnazjum nr 5 ; 14 ; Szkoła Partnerstwa Międzynarodowego Gimnazjum Językowe z oddziałami dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej

ZADANIA FINANSOWANE PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOM

TERMIN REALIZACJI : KWIECIEŃ-CZERWIEC

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

16 CZERWCA GODZINA 12.30 UL. TRAUGUTTA 34 RADOM    wejście główne ul. Moniuszki 1

Sprawozdanie z realizacji projektu

ZAJĘCIA INFORMATYCZNE PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13

ZAJĘCIA INFORMATYCZNE PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 14

ZAJĘCIA TEATRALNE PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 14; PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5; GIMNAZJUM JĘZYKOWE

ZAJĘCIA PLASTYCZNE GIMNAZJUM JĘZYKOWE