ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2016

Realizacja zadania publicznego w zakresie

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych 2016

Prowadzenie szkolnych programów profilaktycznych

dla dzieci i młodzieży

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA

ZAWSZE RAZEM – MĄDRY WYBÓR NASTOLATKA

KWIECIEŃ:

WARSZTATY PLASTYCZNE -POSTER-LIFE


WARSZTATY AUDIOWIZUALNE -AKCJA -WYBÓR


WARSZTATY MUZYCZNE -MY TAK ŁATWOPALNI

 

 

 

 

 


MAJ-CZERWIEC

WARSZTATY ZAJĘĆ SPORTOWYCH -SPORT NAJLEPSZYM DOPALACZEM