A group of seniors smiling together while in a retirement home

Group of happy senior citizens with their hands raised over white

 

 

 

 

 

 

wsparcie osób starszych oraz niepełnosprawnych w ich codziennym życiu w środowisku lokalnym,

przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych i niepełnosprawnych ,

zapobieganie wykluczeniu społecznemu,

aktywizację seniorów w sferze fizycznej i intelektualnej (poprawa kondycji psychofizycznej) oraz społecznej,

zwiększanie poczucia użyteczności i przydatności społecznej,

zmniejszanie lub eliminowanie niekorzystnych stanów emocjonalnych osób starszych: lęku , frustracji, poczucia pustki,umożliwianie seniorom odkrywania i rozwijania zainteresowań i talentów oraz poszerzania i zdobywania wiedzy,

pomaganie seniorom i osobom niepełnosprawnym nabywania umiejętności organizacji czasu wolnego

INFORMACJA ZARZĄDU

ROK SZKOLNY 2019/2020

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

PARLAMENT EUROPEJSKI DLA NGO-LOBBING

Przetłumacz stronę:

ZOSTAŃ AMBASADOREM EDUKACJI

WSPIERAJ DZIECI W AKADEMII MONTESSORI ZOSTAŃ AMBASADOREM 

PRZEKAŻ
100 – 500 zł
Bank Pekao SA O/Radom
07 1240 5703 1111 0010 6319 1911

tytułem:  ambasador edukacji

Liczba odwiedzin:

0064980
Visit Today : 40
This Month : 951

Archiwa