II RADOMSKI DZIEŃ SENIORA

II Radomski Dzień Seniora  29 PAŹDZIERNIKA  /środa 16.00 ul. Moniuszki 1 Centrum Aktywności Seniora – CAS siedziba STOWARZYSZENIA IREiSO AGENDA LATA 20 LATA 30 ……………. 16.00 –

Czytaj dalej...

PARLAMENT EUROPEJSKI DLA NGO-LOBBING

WSPIERAJ DZIECI W AKADEMII MONTESSORI ZOSTAŃ AMBASADOREM

PRZEKAŻ
100 – 500 zł
Bank Pekao SA O/Radom

07 1240 5703 1111 0010 6319 1911

Tytułem:  ambasador edukacji