REALIZACJA PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA UCZNIÓW WIEKU 13-17 LAT – zakończono