SPORT NAJLEPSZYM DOPALACZEM 19.10.2017 RELACJA- ZAKOŃCZONO


SPORT NAJLEPSZYM DOPALACZEM

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 2017

prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach, obejmujących problematykę narkomanii

Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Edukacji i Społeczeństwa Obywatelskiego promuje skutecznie narzędzia rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży poprzez realizację programów profilaktycznych dotyczących zachowań ryzykownych.Problemy i zachowania ryzykowne młodzieży oraz konsekwencje zdrowotne, rozwojowe, społeczne i ekonomiczne to wyzwanie dla rodziców, wychowawców,samorządów i całej społeczności lokalnej.W  2015 w ramach projektu ESPAD wg przeprowadzonych badań ankietowych młodzież w wieku 15-18 lat stwierdzono natężenie problemu używania przez młodzież substancji psychoaktywnych. Dlatego w dniu dzisiejszym odbyły się zajęcia sportowe szkół radomskich na obiekcie sportowym przy ul. Sienkiewicza 30.

Składam podziękowania mediom i Komendzie Policji za udział w realizacji zadania publicznego finansowanego przez Gminę Miasta Radomia

następny etap SMAK ŻYCIA  warsztaty dla rodziców prowadzi Funkcjonariusz Policji 8 listopada godzina 16.00